Rezultaty

Wyniki za 2012 r.

Zastosowanie mat uprawowych z odpad贸w tekstylnych i organicznych w bezglebowej uprawie pomidora   

W uprawach bezglebowych pomidora podstawowym pod艂o偶em jest we艂na mineralna, kt贸rej problem utylizacji w dalszym ci膮gu nie do ko艅ca zosta艂 rozwi膮zany. Z 1 ha uprawy pomidora w szklarni jako odpad poprodukcyjny powstaje 72 m3 we艂ny mineralnej oraz 5 ton tworzyw sztucznych g艂贸wnie folii polietylenowej.   Pod艂o偶a organiczne w por贸wnaniu do we艂ny mineralnej s膮 w pe艂ni bidegradowalne i nie ma problemu z ich wykorzystaniem po sko艅czonej uprawie. W zwi膮zku z coraz wi臋ksz膮 potrzeb膮 ochrony 艣rodowiska przed odpadami z upraw szklarniowych prowadzi si臋 badania nad opracowaniem nowych biodegradowalnych pod艂o偶y do upraw bezglebowych.  Celem bada艅 prowadzonych by艂o okre艣lenie wp艂ywu pod艂o偶y wykonanych z odpad贸w tekstylnych (we艂na i bawe艂na) uzupe艂nionych w艂贸knem kokosowym, rozw艂贸knionymi trocinami lub pa藕dzierzami lnianymi na plon i sk艂ad chemiczny pomidora szklarniowego odmiany Growdena F1 uprawianej w cyklu przed艂u偶onym w warunkach szklarniowych.  Do wytworzenia nowych pod艂o偶y wykorzystano odpad we艂ny owczej i bawe艂ny kt贸ra powstaje w czasie produkcji r贸偶nych tekstyli贸w, sztywne d艂ugie w艂贸kno kokosowe oraz rozw艂贸knione trociny sosnowe i pa藕dzierze lniane. Z surowc贸w tych w艂贸kninow膮 metod膮 ig艂owania wykonano wielowarstwowe maty uprawowe w standardowych wymiarach takich samych jakie maj膮 maty we艂ny mineralnej.  Pod艂o偶a uprawowe wykonane z odpad贸w tekstylnych oraz organicznych od we艂ny mineralnej r贸偶ni艂y si臋 prawie wszystkimi badanymi w艂a艣ciwo艣ciami fizycznymi. S膮 to pod艂o偶a o wi臋kszej g臋sto艣ci obj臋to艣ciowej (艣rednia g臋sto艣膰 obj臋to艣ciowa badanych pod艂o偶y wynosi艂a 105 kg/m3, natomiast we艂ny mineralnej tylko 62 kg/m3), mniejszej pojemno艣ci wodnej przy pe艂nym nasyceniu (pF 0,0) oraz wi臋kszej przy  wy偶szych potencja艂ach pF 1,5 i pF 2,0. Porowato艣膰 tych pod艂o偶y by艂a tylko nieznacznie ni偶sza od porowato艣ci og贸lnej we艂ny mineralnej i wynosi艂a powy偶ej 90%. Rodzaj badanych mat uprawowych nie mia艂 istotnego wp艂ywu na wzrost, rozw贸j a tak偶e plonowanie ro艣lin pomidora. Stan od偶ywienia ro艣lin N, K, Ca i Mg na wszystkich badanych pod艂o偶ach  by艂 na podobnym poziomie, natomiast zawarto艣膰  P, Fe, Mn, Cu oraz B by艂a istotnie wy偶sza w li艣ciach ro艣lin uprawianych na we艂nie mineralnej. 
  

Wp艂yw bezglebowych upraw szklarniowych na zanieczyszczenie p艂ytkich w贸d gruntowych odciekami nawozowymi
  
      W Polsce uprawa podstawowych warzyw szklarniowych uprawianych bezglebowo prowadzona jest systemem otwartym, to jest takim, w kt贸rym nadmiar po偶ywki wyciekaj膮cy ze strefy wzrostu korzeni odprowadzany jest do gruntu szklarni lub 艣ciek贸w. Wycieki roztwor贸w z mat uprawowych s膮 bardziej skoncentrowane w por贸wnaniu z po偶ywk膮 dozowan膮 pod ro艣liny. Celem bada艅 prowadzonych w 2012 r. by艂o okre艣lenie wp艂ywu pod艂o偶owych upraw bezglebowych pomidora i og贸rka na wzrost zawarto艣ci sk艂adnik贸w mineralnych w p艂ytkich wodach gruntowych wyst臋puj膮cych pod obiektami uprawowymi oraz w ich s膮siedztwie. Pr贸bki wody do analiz chemicznych pobierano  w odst臋pach co 3 tygodnie z piezometr贸w zlokalizowanych w szklarniach oraz terenach przyleg艂ych w odleg艂o艣ci 25 i 300 m od tych obiekt贸w.  Wyniki analiz chemicznych wody wskazuj膮 na wzrost stopnia zanieczyszczenia tych w贸d sk艂adnikami nawozowymi. Wody gruntowe znajduj膮ce si臋 bezpo艣rednio pod uprawami bezglebowymi zanieczyszczone by艂y prawie wszystkimi sk艂adnikami, kt贸re wyst臋puj膮 w po偶ywkach nawozowych . Do w贸d gruntowych w znacznych ilo艣ciach przedostawa艂y si臋 zwi膮zki azotu, potasu, wapnia i magnezu. Zanieczyszczenie w贸d gruntowych pod upraw膮 og贸rka by艂o na podobnym poziomie jak pod upraw膮 pomidora. Zawarto艣膰 sk艂adnik贸w mineralnych w wodach gruntowych mala艂a wraz z wzrostem odleg艂o艣ci od obiekt贸w uprawowych (藕r贸d艂a wycieku po偶ywek do gleby). 

Zastosowanie granulowanych nawoz贸w organicznych i biodegradowalnych w艂贸knin organicznych w polowej uprawie warzyw

Kumulacja i rozk艂ad materii organicznej gleby s膮 podstawowymi procesami  podtrzymuj膮cymi 偶ycie gleby i ro艣lin. W rozwijanych obecnie zr贸wnowa偶onych systemach uprawy (ekologicznym i integrowanym), 艂膮cz膮cych produkcj臋 rolnicz膮 z trosk膮 o 艣rodowisko, za podstawowe 藕r贸d艂o sk艂adnik贸w pokarmowych dla ro艣lin przyjmuje si臋 nawo偶enie organiczne, stosowane w postaci nawoz贸w zielonych z ro艣lin bobowatych, obornika, kompost贸w lub innych materia艂贸w organicznych, natomiast nawo偶enie mineralne jest tylko jego uzupe艂nieniem.

Ro艣liny bobowate, drobnonasienne (koniczyny i lucerny) zbierane kilka razy w roku, wytwarzaj膮 du偶e ilo艣ci zielonej masy bogatej w sk艂adniki pokarmowe, szczeg贸lnie azot, potas, wap艅 i mikroelementy. Wysuszone i zmielone, a nast臋pnie zgranulowane mog膮 sta膰 si臋 warto艣ciowym nawozem dla produkcji rolniczej, w tym tak偶e ekologicznej. Zalet膮 tych nawoz贸w jest mo偶liwo艣膰 stosowania ich przedwegetacyjnie do nawo偶enia podstawowego i pog艂贸wnie do dokarmiania ro艣lin. Stosowanie tego typu nawoz贸w organicznych mo偶e ograniczy膰 zanieczyszczenie w贸d gruntowych, powodowane wymywaniem sk艂adnik贸w mineralnych z profilu glebowego, gdy偶 w  przeciwie艅stwie do szybko dzia艂aj膮cych nawoz贸w mineralnych, sk艂adniki pokarmowe z masy organicznej nawozu uwalniane s膮 w spos贸b spowolniony w d艂ugim okresie czasu.

W uprawie polowej warzyw, korzystnym zabiegiem produkcyjnym jest 艣ci贸艂kowanie gleby, praktycznie eliminuj膮ce konieczno艣膰 pracoch艂onnego odchwaszczania upraw. Przyspiesza te偶 plonowanie ro艣lin, poprawia warunki wodne w glebie i ogranicza jej erozj臋. Dotychczas stosowane do 艣ci贸艂kowania syntetyczne w艂贸kniny polipropylenowe i folie polietylenowe, nieulegaj膮ce biodegradacji s膮 nieprzyjazne dla naturalnego 艣rodowiska, stanowi膮 odpad, wymagaj膮 usuni臋cia z pola po zako艅czeniu uprawy i poddania utylizacji. Wsp贸艂czesne rolnictwo ukierunkowane na ochron臋 艣rodowiska przy zachowaniu potencja艂u produkcyjnego rolnictwa, d膮偶y do wyeliminowania ze stosowanych technologii produkcji materia艂贸w i 艣rodk贸w mog膮cych stanowi膰 zagro偶enie dla naturalnego 艣rodowiska i bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci. Dotyczy to tak偶e takich materia艂贸w jak 艣ci贸艂ki nie ulegaj膮ce biodegradacji (w艂贸kniny i folie).

W 2012 roku w do艣wiadczeniach polowych oceniano przydatno艣膰 granulowanych nawoz贸w organicznych z koniczyny czerwonej i lucerny (Ekofert K i Ekofert L) do nawo偶enia  selera korzeniowego (tak偶e w ekologicznej), kapusty g艂owiastej bia艂ej i cebuli. Nawozy stosowano przedwegetacyjnie, na kilka dni przed sadzeniem ro艣lin, po wcze艣niejszym nawo偶eniu pola kompostem w dawce 25 t/ha. Ro艣linne nawozy organiczne stosowano w dawkach, kt贸re  odpowiada艂y 120, 180 i 240 kg/ha azotu og贸lnego zawartego w masie ro艣linnej. Efektywno艣膰 zastosowanego nawo偶enia organicznego by艂a por贸wnywana z nawo偶eniem mineralnym w dawce 100 kg N/ha oraz z kontrol膮  nawiezion膮 tylko kompostem.

W do艣wiadczeniach polowych oceniano tak偶e przydatno艣膰 biodegradowalnych, organicznej w艂贸kniny uzyskanej z odpadowych surowc贸w w艂贸kienniczych (Covelana), oraz wzbogaconej preparowan膮 mas膮 ro艣lin bobowatych (Covelana K-koniczyna i Covelana L-lucerna), do stosowania w uprawie selera korzeniowego, kapusty i og贸rka. Efektywno艣膰 stosowania w艂贸knin i ich wp艂yw na plonowanie ro艣lin oraz zawarto艣膰 i dost臋pno艣膰 sk艂adnik贸w w glebie oceniano w por贸wnaniu do 3 obiekt贸w kontrolnych: obiektu nie 艣ci贸艂kowanego, obiektu nie 艣ci贸艂kowanego ale dodatkowo wzbogaconego nawo偶eniem mineralnym w dawce 100 kg N/ha i obiektu 艣ci贸艂kowanego 艣wie偶o skoszon膮 koniczyn膮.

Wyniki bada艅 polowych wykaza艂y, 偶e stosowanie ekoaktywator贸w glebowych, zar贸wno w postaci 艣ci贸艂kowania gleby w艂贸kninami biodegradowalnymi jak i nawo偶enia organicznego w postaci granulat贸w nawozowych z masy ro艣linnej bogatej w zwi膮zki azotowe (z suszu z lucerny lub z koniczyny), mia艂o korzystny wp艂yw na plonowanie warzyw (kapusta, seler, og贸rek, cebula). Odnosi si臋 to nie tylko do odr臋bnych zabieg贸w 艣ci贸艂kowania gleby i stosowania nawoz贸w organicznych ale te偶 艂膮cznego stosowania obydwu typ贸w ekoaktywator贸w, tj 艣ci贸艂kowania  w艂贸kninami biodegradowalnymi po uprzednim zastosowaniu do nawo偶enia gleby organicznych granulat贸w nawozowych z koniczyny i lucerny. Korzystnym efektem stosowania w艂贸knin biodegradowalnych by艂o utrzymanie powierzchni gleby w stanie niezachwaszczonym przez ca艂y okres wegetacji i znaczne ograniczenie koszt贸w robocizny na odchwaszczanie uprawy. Ponadto okrycie gleby w艂贸kninami poprawia艂o gospodark臋 wodn膮 w glebie i zmniejsza艂o straty wody wskutek ograniczenia parowania, co zapewnia艂o korzystne dla rozwoju ro艣lin uwilgotnienie gleby. Poprawie uleg艂y te偶 warunki termiczne wskutek zmniejszenia dobowych waha艅 temperatury powierzchni gleby.

Obydwa typy ekoaktywator贸w glebowych (biodegradowalne w艂贸kniny i granulowane ro艣linne nawozy organiczne) mog膮 by膰 stosowane w ka偶dym typie produkcji ogrodniczej, a w szczeg贸lno艣ci w uprawach integrowanych i ekologicznych.

 

Wyniki uzyskane w 2013 r.

 

 Pod艂o偶a biodegradowalne w szklarniowej uprawie pomidora

 W 2013 r. pod艂o偶a uprawowe zosta艂y wykonane z odpad贸w we艂ny owczej (odpady z surowej, potnej we艂ny owczej powsta艂e w wyniku strzy偶enia owiec, odpady z przemys艂u tekstylnego), bawe艂ny (kurz bawe艂niany, krajanka), trocin drzew iglastych, d艂ugich, cienkich w艂贸kien kokosowych oraz rozdrobnionego w臋gla brunatnego. Wszystkie pod艂o偶a przy pe艂nym nasyceniu charakteryzowa艂y si臋 dobr膮 pojemno艣ci膮 wodn膮, pod艂o偶e z dodatkiem w臋gla brunatnego  zatrzymywa艂o mniej wody w por贸wnaniu do pozosta艂ych pod艂o偶y. Maty te r贸偶ni艂y si臋 nieznacznie sk艂adem chemicznym wynikaj膮cym z odmiennych surowc贸w zastosowanych do ich wytworzenia.  Pod艂o偶a te charakteryzowa艂y si臋 du偶膮 zawarto艣ci膮 potasu, wapnia i magnezu. Pod艂o偶e z dodatkiem w臋gla brunatnego odznacza艂o si臋 mniejsz膮 zawarto艣ci膮 azotu zar贸wno azotanowego jak i amonowego oraz ni偶szym pH. Dodatek do pod艂o偶y w艂贸knistych w臋gla brunatnego  wp艂yn膮艂 korzystnie na  stabilno艣膰 pH roztworu nawozowego zar贸wno w obr臋bie strefy korzeniowej jak  i pH przelewu. Pod艂o偶e z dodatkiem w臋gla mniej alkalizowa艂o po偶ywk臋 w ryzosferze w por贸wnaniu z  pozosta艂ymi  pod艂o偶ami organicznymi. Zawarto艣膰 azotu azotanowego  w strefie systemu  korzeniowego jak i w odciekach z pod艂o偶a z dodatkiem w臋gla by艂a ni偶sza w por贸wnaniu z we艂n膮 mineraln膮, ale wy偶sza w stosunku do pod艂o偶a pozosta艂ych pod艂o偶y biodegradowalnych. Rodzaj zastosowanego pod艂o偶a uprawowego nie mia艂 wp艂ywu na plon wczesny pomidora. Istotny wp艂yw pod艂o偶a stwierdzono natomiast w przypadku plonu handlowego  i og贸lnego. Najwy偶szy plon handlowy i og贸lny uzyskano w uprawie pomidora na we艂nie mineralnej. W por贸wnaniu do poprzedniego roku uzyskano ni偶sze plony pomidora w uprawie na pod艂o偶ach biodegradowalnych.

 

 Efektywno艣膰 dzia艂ania nowych nawoz贸w w uprawie cebuli i selera

 W roku 2013 uprawa cebuli zosta艂a bardzo silnie uszkodzona przez opady gradu, co pocz膮tkowo znacznie ograniczy艂o wzrost ro艣lin. W efekcie uzyskane plony cebuli by艂y prawie o po艂ow臋 ni偶sze ni偶 w roku 2012. W por贸wnaniu do nawo偶enia kompostem wzrost 艣wie偶ej masy ro艣lin i plonu cebuli suchej pod wp艂ywem stosowania nawoz贸w organicznych Ekofert by艂 znacznie wy偶szy ni偶 w roku 2012 i wynosi艂 odpowiednio 40-61% i 45 – 66%. Obfite opady deszczu w okresie wiosennym spowodowa艂y do艣膰 znaczne wymycie stosowanych przedwegetacyjnie nawoz贸w mineralnych, szczeg贸lnie przy jednorazowej dawce, zastosowanej przed upraw膮 cebuli. Podzielenie dawki nawoz贸w mineralnych na przedwegetacyjn膮 i pog艂贸wn膮 (50+50 kg), zapewni艂o wzrost plonu w granicach oko艂o 30%. Wzrost plonu cebuli pod wp艂ywem stosowania nawoz贸w Ekofert, w por贸wnaniu do obiektu nawiezionego jednorazowo dawk膮 100 kg N/ha, wynosi艂 oko艂o 30% dla Ekofertu w dawce 120 kg N/ha i 42,9 – 47,5 dla Ekofertu w dawce 240 kg N/ha. Efekt stosowania nawoz贸w Ekofert (K i L) by艂 por贸wnywalny do stosowania nawo偶enia mineralnego (100 kg N/ha) w formie podzielonej na dwie dawki – przedwegetacyjn膮 i pog艂贸wn膮.

 Wp艂yw stosowania nawoz贸w typu Ekofert na plonowanie selera i kapusty by艂 podobny jak w roku 2012, ale uzyskane r贸偶nice by艂y du偶o wi臋ksze. W roku 2013, charakteryzuj膮cym si臋 du偶膮 ilo艣ci膮 i intensywno艣ci膮 opad贸w w pocz膮tkowym okresie wegetacji, efekt nawo偶enia by艂 bardziej widoczny w stosunku do obiektu kontrolnego nawo偶onego tylko kompostem. Zastosowanie nawoz贸w organicznych Ekofert K i Ekofert L w dawkach 120 – 240 kg N/ha istotnie wp艂yn臋艂o na rozw贸j i plonowanie ro艣lin kapusty i selera Zastosowanie nawoz贸w organicznych dawce 120 kg N/ha zapewni艂o u obydwu gatunk贸w plon handlowy  na poziomie nawo偶enia mineralnego w dawce 100 kg N/ha. Podniesienie dawki nawoz贸w organicznych do 180 kg N/ha przyczyni艂o si臋 do dalszego wzrostu plonu ale istotne r贸偶nice uzyskano tylko w przypadku selera. Dalsze zwi臋kszenie dawki nawoz贸w Ekofert do 240 kg N/ha zapewni艂o istotny wzrost plonu obydwu gatunk贸w warzyw w por贸wnaniu ze stosowaniem ni偶szych dawek (120 i 180 kg N/ha). Podobne zale偶no艣ci stwierdzono w odniesieniu do 艣redniej masy g艂贸wki handlowej kapusty i 艣redniej masy zgrubienia korzeniowego selera oraz struktury plonu.

 

 Wykorzystanie nowych, biodegradowalnych 艣ci贸艂ek w uprawie selera i kapusty

 W 2013 roku 艣ci贸艂kowanie gleby organiczn膮 w艂贸knin膮 biodegradowaln膮 (Covelana K), podobnie jak w roku poprzednim, korzystnie wp艂ywa艂o na wzrost i plonowanie selera korzeniowego, ale uzyskane efekty by艂y dwukrotnie wy偶sze. Zastosowanie do 艣ci贸艂kowania gleby w艂贸kniny organicznej wzbogaconej mas膮 ro艣linn膮 bogat膮 w azot (Covelana K) zapewni艂o uzyskanie plonu korzeni na poziomie uzyskanym przy nawo偶eniu azotem mineralnym w dawce 100 kg N/ha. Podobnie jak w roku ubieg艂ym najwi臋kszy wp艂yw na rozw贸j ro艣lin i ich plonowanie mia艂o 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶o skoszon膮 koniczyn膮. Wzrost plonu korzeni w stosunku do obiekt贸w kontrolnych bez 艣ci贸艂ki wynosi艂 169 %, a do obiekt贸w nawo偶onych azotem mineralnym oko艂o 80%. Okrycie gleby w艂贸knin膮 Covelana K skutecznie zapobieg艂o zachwaszczeniu w ca艂ym okresie uprawy, natomiast 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶膮 koniczyn膮 ograniczy艂o zachwaszczenie w okresie kilku tygodni po roz艂o偶eniu 艣ci贸艂ki, ale w dalszym okresie uprawy konieczne by艂o r臋czne odchwaszczanie i uzupe艂niaj膮ce 艣ci贸艂kowanie. Wyniki te s膮 potwierdzeniem efekt贸w uzyskanych w 2012 r.  

 Wp艂yw 艣ci贸艂kowania gleby na rozw贸j ro艣lin i plonowanie  kapusty g艂owiastej by艂 bardziej efektywny ni偶 w roku 2012. W por贸wnaniu do kontroli nieokrywanej wzrost masy ro艣lin pod wp艂ywem 艣ci贸艂kowania w艂贸knin膮 Covelana L wynosi艂 67 %, a plonu handlowego g艂贸wek 82%. Zastosowanie 艣ci贸艂ki Covelana L mia艂o podobny wp艂yw na rozw贸j ro艣lin i wysoko艣膰 plonu jak nawo偶enie mineralne w dawce 100 kg N/ha. Podobnie jak w roku ubieg艂ym najwi臋kszy wp艂yw na rozw贸j kapusty i plonowanie ro艣lin  mia艂o 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶膮 lucern膮, gdy偶 uzyskany plon handlowy g艂贸wek by艂 ponad dwukrotnie wy偶szy ni偶 w obiektach kontrolnych oraz o 35 % wy偶szy ni偶 przy nawo偶eniu mineralnym w dawce 100 kg N/ha. W por贸wnaniu do 艣ci贸艂kowania w艂贸knin膮 Covelana wzrost plonu wynosi艂 22%.

 Podobnie jak w uprawie selera, 艣ci贸艂kowanie w艂贸knin膮 Covelana L wyeliminowa艂o problem zachwaszczenia uprawy w ca艂ym okresie wegetacji, natomiast 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶a lucern膮 ograniczy艂o zachwaszczenie tylko w pierwszych tygodniach uprawy. W dalszym okresie wegetacji konieczne by艂o r臋czne pielenie i uzupe艂nienie 艣ci贸艂ki.  

 

艁膮czne zastosowanie nawoz贸w organicznych i w艂贸knin biodegradowalnych w uprawie og贸rka i selera

Okrycie gleby w艂贸knin膮 Covelana, nie wzbogacon膮 dodatkiem suszu z ro艣lin bobowatych, spowodowa艂o obni偶enie plonu og贸rka w por贸wnaniu do obiekt贸w kontrolnych bez 艣ci贸艂kowania, z powodu zmniejszenia dost臋pno艣ci azotu glebowego spowodowanego biologicznym wi膮zania tego sk艂adnika przez mikroorganizmy glebowe rozk艂adaj膮ce organiczn膮 mas臋 w艂贸knin. Wzbogacenie w艂贸kniny dodatkiem suszu z ro艣lin bobowatych (bogatych w azot), zniwelowa艂o skutki biologicznego wi膮zania azotu, gdy偶 dodany susz ro艣linny rozk艂ada艂 si臋 i uwalnia艂 do gleby sk艂adniki pokarmowe, w tym azot. Plon og贸rk贸w z obiekt贸w 艣ci贸艂kowanych tego rodzaju w艂贸kninami nie odbiega艂 od plonu z obiektu kontrolnego, nieokrywanego. Zastosowanie nawoz贸w organicznych Ekofert K i Ekofert L przed jej okryciem w艂贸knin膮 wp艂yn臋艂o korzystnie na wysoko艣膰 plonu og贸rk贸w. Wysoko艣膰 plonu wzrasta艂a wraz ze wzrostem dawki nawozu. Zastosowanie w艂贸knin Covelana i nawoz贸w Ekofert wp艂yn臋艂o tak偶e na wczesno艣膰 plonowania og贸rk贸w. 艢ci贸艂kowanie w艂贸knin膮 Covelana skutecznie chroni艂o upraw臋 og贸rka przed zachwaszczeniem w ca艂ym okresie wegetacji.

 Najs艂abiej rozwini臋te ro艣liny i najni偶szy plon selera uzyskano w obiektach kontrolnych bez 艣ci贸艂kowania gleby. Zabieg 艣ci贸艂kowania gleby biodegradowaln膮 w艂贸knin膮 organiczn膮 istotnie zwi臋kszy艂 mas臋 ro艣lin i plon korzeni selera. Zwy偶ka masy ro艣lin i plonu by艂a wy偶sza w przy stosowaniu w艂贸knin wzbogaconych dodatkiem suszu z ro艣lin bobowatych. Zastosowanie granulowanych nawoz贸w organicznych Ekofert K i Ekofert Lprzed okryciem gleby w艂贸knin膮 istotnie zwi臋ksza艂o mas臋 ro艣lin i plon handlowy selera. W por贸wnaniu do obiekt贸w tylko 艣ci贸艂kowanych, wprowadzenie nawo偶enia nawozami Ekofert wp艂ywa艂o na wzrost plonu handlowego selera. Podobnie jak w roku poprzednim zastosowanie okrywania gleby w艂贸kninami typu Covelana zapewni艂o ca艂kowita ochron臋 przed zachwaszczeniem.

 

 Wp艂yw bezglebowych upraw szklarniowych na zanieczyszczenie p艂ytkich w贸d gruntowych odciekami nawozowymi

Przeprowadzone analizy chemiczne wykaza艂y, 偶e wody gruntowe znajduj膮ce si臋 bezpo艣rednio pod bezglebowymi uprawami szklarniowymi zanieczyszczone by艂y prawie wszystkimi sk艂adnikami, kt贸re wyst臋puj膮 w po偶ywkach nawozowych. Do w贸d gruntowych w znacznych ilo艣ciach przedostawa艂y si臋 zwi膮zki azotu, potasu wapnia, magnezu, sodu, chloru i siarki. Zawarto艣膰 sk艂adnik贸w mineralnych w wodach gruntowych mala艂a wraz z wzrostem odleg艂o艣ci od obiekt贸w uprawowych.

 

 Wp艂yw ekoaktywator贸w na przemieszczanie si臋 sk艂adnik贸w nawozowych w glebie

 Po wysadzeniu rozsady, nieznaczne zwi臋kszenie zawarto艣ci N-NO3 w warstwie gleby 0-30 cm w stosunku do obiektu kontrolnego stwierdzono tylko po mulczowaniu 艣wie偶膮 lucern膮. Zawarto艣膰 potasu zwi臋kszy艂a si臋 znacznie przy stosowaniu 艣ci贸艂ki z lucerny i w nieco mniejszym zakresie przy okryciu gleby w艂贸knin膮 biodegradowaln膮 i stosowaniu nawozu Ekofert L w dawce 180 kg N/ha. W g艂臋bszej warstwie profilu glebowego (30-60 cm) zawarto艣膰 N-NO3uleg艂a znacznemu zwi臋kszeniu w obiektach nawo偶onych Ekofertem i 艣ci贸艂kowanych w艂贸knin膮 biodegradowaln膮 i 艣wie偶膮 lucern膮 w por贸wnaniu do kontroli. Sk艂adniki pokarmowe by艂y stopniowo pobierane z gleby przez rozwijaj膮ce si臋 ro艣liny kapusty i po zbiorze pozosta艂a bardzo niewielka ilo艣膰 sk艂adnik贸w w profilu glebowym 0-60 cm.

 W uprawie cebuli po zastosowaniu nawo偶enia Ekofertem (K i L) w dawce 240 kg N/ha, a szczeg贸lnie nawo偶enia mineralnego zawarto艣膰 azotu w roztworze glebowym pobieranym z warstwy ornej (0- 30 cm) by艂a podwy偶szona w stosunku do obiekt贸w kontrolnych w ca艂ym okresie wegetacji.

 Analiza przes膮czy glebowych pobieranych z uprawy selera w 2013 r. wykaza艂a wzrost zawarto艣ci azotu azotanowego w po艂owie okresu uprawy (8 tygodni po sadzeniu), a nast臋pnie bardzo du偶y spadek w okresie po zbiorach.. Wyst臋powa艂o te偶 przemieszczanie sk艂adnik贸w z warstwy ornej do g艂臋bszych warstw profilu glebowego, szczeg贸lnie przy nawo偶eniu mineralnym i 艣ci贸艂kowaniu uprawy 艣wie偶膮 koniczyn膮.

 

 

Wyniki uzyskane w roku 2014

 

Efektywno艣膰 dzia艂ania nowych nawoz贸w w uprawie selera i kapusty

Plon handlowy cebuli uzyskany w 2014 roku wynosi艂 艣rednio 60,6 t/ha i by艂 zbli偶ony do uzyskanego w roku 2012, a znacznie  wy偶szy  ni偶  w roku 2013  (o 69%). W por贸wnaniu do nawo偶enia kompostem wzrost plonu handlowego cebuli suchej pod wp艂ywem dodatkowego stosowania granulowanych nawoz贸w organicznych Ekofert waha艂 si臋 od 38 do 66%, zale偶nie od rodzaju nawozu i stosowanej dawki, natomiast kontrolne nawo偶enie mineralne w dawce 100 kg N/ha zwi臋kszy艂o plon handlowy cebuli o 30%. Podzielenie dawki nawo偶enia mineralnego na przedwegetacyjn膮 i pog艂贸wn膮 (50 + 50 kg N/ha) przyczyni艂o si臋 do dalszego wzrostu plonu o oko艂o 10%. Zastosowanie nawoz贸w Ekofert K i Ekofert L w dawce 120 kg N/ha  zapewni艂o plon cebuli na poziomie uzyskanym przy nawo偶eniu mineralnym w dawce 100 kg N/ha, podzielonym na przedwegetacyjne i pog艂贸wne. Podniesienie dawki obydwu nawoz贸w (Ekofert K i Ekofert L) do 240 kg N/ha przyczyni艂o si臋 do dalszego wzrostu plonu handlowego cebuli odpowiednio o 7 i 17 % w por贸wnaniu do dzielonego nawo偶enia mineralnego.

Granulowane nawozy organiczne Ekofert K i Ekofert L, zastosowane  w uprawie selera i kapusty w dawkach 120 – 240 kg N/ha, podobnie jak w latach poprzednich, r贸wnie偶 w roku 2014 wp艂yn臋艂y znacz膮co na plonowanie obydwu gatunk贸w. Zastosowanie nawoz贸w w dawce 120 kg N/ha zapewni艂o u obydwu gatunk贸w plon handlowy na poziomie nawo偶enia mineralnego w dawce 100 kg N/ha. Podniesienie dawki nawozu Ekofert K  w uprawie selera korzeniowego do 180 i 240 kg N/ha przyczyni艂o si臋 do dalszego, istotnego wzrostu plonu handlowego korzeni (w granicach 21 – 30%) oraz 艣redniej masy korzenia handlowego. Natomiast podniesienie dawki nawozu Ekofert L w uprawie kapusty bia艂ej do 180 i 240 kg N/ha nie wp艂yn臋艂o na wzrost plonu handlowego g艂贸wek. Stosunkowo najwy偶szy plon handlowy kapusty uzyskano dla najwy偶szej dawki nawozu (240 kg N/ha), ale uzyskane w r贸偶nice stosunku do dawki najni偶szej (120 kg N/ha) by艂y nieistotne. Podobne zale偶no艣ci stwierdzono w odniesieniu do 艣redniej masy g艂贸wki handlowej. Zastosowane nawozy organiczne Ekofert wp艂yn臋艂y na struktur臋 plonu handlowego obydwu gatunk贸w. Zwi臋kszeniu uleg艂 udzia艂 w plonie handlowym g艂贸wek i korzeni  o wy偶szej masie, a obni偶y艂 si臋 udzia艂 frakcji plonu o masie mniejszej.

 

Wykorzystanie nowych biodegradowalnych 艣ci贸艂ek w uprawie selera i kapusty

 W roku 2014 艣ci贸艂kowanie gleby organiczn膮 w艂贸knin膮 biodegradowaln膮 Covelana K korzystnie wp艂yn臋艂o na rozw贸j ro艣lin i plonowanie selera, przy czym efektywno艣膰 tego zabiegu by艂a znacznie wi臋ksza ni偶 w dw贸ch poprzednich latach. Zastosowanie do 艣ci贸艂kowania gleby w艂贸kniny organicznej wzbogaconej mas膮 ro艣linn膮 bogat膮 w azot (Covelana K) zapewni艂o plon korzeni na poziomie uzyskanym przy nawo偶eniu azotem mineralnym w dawce 100 kg N/ha (33 t/ha) oraz w niewielkim stopniu wp艂yn臋艂o na struktur臋 plonu handlowego  zwi臋kszaj膮c o 4 % udzia艂 korzeni du偶ych (13 – 15 cm). Najsilniejszy wzrost ro艣lin i najwy偶szy plon korzeni uzyskano z obiekt贸w 艣ci贸艂kowanych 艣wie偶o skoszon膮 koniczyn膮 czerwon膮 (52 t/ha). Wzrost plonu korzeni w stosunku do obiekt贸w kontrolnych bez 艣ci贸艂ki wynosi艂 185 %, a do obiekt贸w nawo偶onych azotem mineralnym oko艂o 61%. Znacznym zmianom uleg艂a te偶 struktura plonu handlowego, gdy偶 obni偶y艂 si臋 udzia艂 korzeni 艣rednich  (49 %) a znacznie wzr贸s艂 udzia艂 korzeni du偶ych (45%) i bardzo du偶ych (6%).

 Okrycie gleby w艂贸knin膮 Covelana K skutecznie zapobieg艂o zachwaszczeniu w ca艂ym okresie uprawy, natomiast 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶膮 koniczyn膮 ograniczy艂o zachwaszczenie w okresie kilku tygodni po roz艂o偶eniu 艣ci贸艂ki, ale w dalszym okresie uprawy konieczne by艂o r臋czne odchwaszczanie i uzupe艂niaj膮ce 艣ci贸艂kowanie. Wyniki te s膮 potwierdzeniem efekt贸w uzyskanych w latach 2012 - 2013.

W roku 2014 uzyskano wy偶sze plony kapusty ni偶 w dw贸ch poprzednich latach, ale wynika艂y one przede wszystkim z wprowadzenia do uprawy innej odmiany (Adaptor F1), charakteryzuj膮cej si臋 nieco d艂u偶szym okresem wegetacji  (130-135 dni) ni偶 stosowana wcze艣niej odmiana Candela F1 (120 dni). W por贸wnaniu do 艣redniego plonu odmiany Candela F1, plon odmiany Adaptor F1by艂 wy偶szy o 44,6 %, wy偶sza by艂a te偶 (o oko艂o 51 %) 艣rednia masa g艂贸wki handlowej. Wp艂yw 艣ci贸艂kowania gleby na rozw贸j i plonowanie kapusty by艂 zbli偶ony do 2012 roku i znacznie mniejszy ni偶 w roku 2013. W por贸wnaniu do kontroli nieokrywanej wzrost plonu handlowego g艂贸wek pod wp艂ywem 艣ci贸艂kowania w艂贸knin膮 Covelana L wynosi艂 16% i w takim samym stopniu zwi臋kszy艂a si臋 艣rednia masa g艂贸wki handlowej. W por贸wnaniu do nawo偶enia mineralnego w dawce 100 kg N/ha, zastosowanie 艣ci贸艂kowania gleby w艂贸knin膮 Covelana L, podobnie jak w roku 2012 przyczyni艂o si臋 do obni偶enia plonu handlowego w granicach 20% i 艣redniej masy g艂贸wki o oko艂o 22 %. Wzrost plonu i 艣redniej masy g艂贸wki uzyskano tylko w roku 2013. Podobnie jak w latach poprzednich, r贸wnie偶 w roku 2014 najwi臋kszy wp艂yw na rozw贸j kapusty i plonowanie ro艣lin mia艂o 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶膮 lucern膮, gdy偶 uzyskany plon handlowy g艂贸wek by艂 o 80%  wy偶szy ni偶 w obiekcie kontrolnym nie nawo偶onym oraz o 25 % wy偶szy w por贸wnaniu do nawo偶enia mineralnego w dawce 100 kg N/ha. W por贸wnaniu do 艣ci贸艂kowania w艂贸knin膮 Covelana L zastosowanie 艣ci贸艂ki z lucerny zwi臋kszy艂o plon handlowy o 56%.

 Podobnie jak w uprawie selera, 艣ci贸艂kowanie w艂贸knin膮 Covelana L wyeliminowa艂o problem zachwaszczenia uprawy w ca艂ym okresie wegetacji, natomiast 艣ci贸艂kowanie 艣wie偶a lucern膮 ograniczy艂o zachwaszczenie tylko w pierwszych tygodniach uprawy. W dalszym okresie wegetacji konieczne by艂o r臋czne pielenie i uzupe艂nienie 艣ci贸艂ki.

 

 艁膮czne stosowanie nawoz贸w organicznych i w艂贸knin biodegradowalnych w uprawie selera i og贸rka

Oceniaj膮c wyniki uzyskane w 2014 r., nale偶y stwierdzi膰, 偶e odmiennie ni偶 w poprzednich 2 latach, nie uzyskano istotnie korzystnego wp艂ywu 艣ci贸艂kowania gleby w艂贸knin膮 biodegradowaln膮 z odpadowych surowc贸w w艂贸kienniczych na rozw贸j i plonowanie selera. Rozk艂ad mikrobiologiczny materia艂u organicznego  w艂贸kniny standardowej powodowa艂 biologiczne wi膮zanie azotu glebowego i zmniejszenie jego dost臋pno艣ci dla ro艣lin. Dodatek suszu ro艣linnego bogatego w azot (koniczyna lub lucerna) do w艂贸kniny Covelana K i Covelana L, ogranicza艂 straty azotu wynikaj膮ce z rozk艂adu biologicznego 艣ci贸艂ek, a tym samym zapobiega艂 obni偶eniu plonowania ro艣lin. Wyra藕nie korzystny wp艂yw na rozw贸j i plonowanie ro艣lin mia艂o zastosowanie nawo偶enia gleby nawozami Ekofert (K i L w dawkach 60  i 120 kg N/ha) przed sadzeniem ro艣lin i okrywaniem gleby w艂贸kninami Covelana. Wy偶sza dawka nawoz贸w (120 kg N/ha) zapewnia艂a lepsze plonowanie ro艣lin. W roku 2014 nie stwierdzono wyra藕nie korzystnego efektu stosowania w艂贸knin biodegradowalnych w utrzymaniu powierzchni gleby w stanie niezachwaszczonym przez ca艂y okres wegetacji. Silne zachwaszczenie pola chwastnic膮 jednostronn膮 spowodowa艂o silny rozw贸j tego chwastu w korzystnych warunkach termicznych, jakie zapewnia艂y w艂贸kniny. Chwasty silnie przerastaj膮ce przez w艂贸kniny by艂y trudne do usuni臋cia bez uszkodzenia 艣ci贸艂ki i cz臋sto rozrasta艂y si臋 a偶 do ko艅ca uprawy selera. Zachwaszczenie pola ograniczy艂o rozw贸j selera i przyczyni艂o si臋 do zmniejszenia uzyskanych r贸偶nic w plonowaniu ro艣lin w por贸wnaniu do obiekt贸w nieokrywanych, terminowo odchwaszczanych.

Wp艂yw ekoaktywator贸w na przemieszczanie si臋 sk艂adnik贸w nawozowych w glebie

 

Wyniki analizy gleby wykonane w 2014 r, podobnie jak w latach poprzednich, wykaza艂y r贸偶nice  w dost臋pno艣ci sk艂adnik贸w pokarmowych w profilu glebowym w okresie wzrostu cebuli, kapusty i selera, w zale偶no艣ci od stosowanego nawo偶enia. W pocz膮tkowym okresie wzrostu cebuli (5 tygodni po zastosowaniu nawoz贸w i sadzeniu ro艣lin) zawarto艣膰 N-NO3 w ornej warstwie gleby (0-30 cm) by艂a najwy偶sza we wszystkich obiektach w por贸wnaniu do dalszych termin贸w analizy gleby, i obni偶a艂a si臋 w miar臋 wzrostu ro艣lin i pobierania sk艂adnik贸w przez ro艣liny. Znaczne obni偶enie (50%) zawarto艣ci N-NO3 w warstwie ornej gleby 50% stwierdzono po dalszych 4 i 8 tygodniach wzrostu ro艣lin (o 50%). Najni偶sz膮 zawarto艣膰 N-NO3 stwierdzono w obiektach kontrolnych nienawo偶onych. W obiektach nawo偶onych nawozami mineralnymi i organicznymi by艂a wy偶sza i zale偶a艂a od stosowanej dawki. Zawarto艣膰 N-NO3 w glebie wzrasta艂a  wraz ze wzrostem dawek nawoz贸w. W ko艅cowym okresie wzrostu i po zbiorze cebuli zawarto艣膰 tego sk艂adnika w ornej warstwie gleby waha艂a si臋 od oko艂o 15 do 27 mg N-NO3/l gleby.

 Pod艂o偶a biodegradowalne w szklarniowej uprawie pomidora

W roku 2014 przeprowadzono badania z upraw膮 pomidora  na opracowanym w ramach projektu pod艂o偶u biodegradowalnym. Pod艂o偶e to zosta艂o wykonane z odpad贸w we艂ny owczej (odpady z surowej, potnej we艂ny owczej powsta艂e w wyniku strzy偶enia owiec, odpady z przemys艂u tekstylnego), bawe艂ny (kurz bawe艂niany, krajanka) oraz  trocin drzew iglastych.  Surowce te w matach uprawowych zosta艂y zastosowane w tych samych proporcjach wagowych. Pod艂o偶e to w pocz膮tkowym okresie uprawy pomidora charakteryzowa艂o si臋 dobrymi w艂a艣ciwo艣ciami powietrzno – wodnymi, tylko nieznacznie gorszymi od we艂ny mineralnej, do kt贸rej w do艣wiadczeniach agrotechnicznych  by艂o por贸wnywane . W trakcie uprawy w艂a艣ciwo艣ci te na skutek biodegradacji surowc贸w organicznych uleg艂y pogorszeniu. Wzros艂a pojemno艣膰 wodna, zmala艂a pojemno艣膰 powietrzna. W ko艅cowym okresie uprawy pod艂o偶e to znacznie osiad艂o, tak 偶e grubo艣膰 wi臋kszo艣ci mat uprawowych nie przekracza艂a 5 cm.  Uprawa pomidora odmiany Brightina F1 prowadzona by艂a w warunkach szklarniowych w cyklu przed艂u偶onym. 艢rednia wielko艣膰 przelewu przy uprawie pomidora zar贸wno  na pod艂o偶u biodegradowalnym jak  i na we艂nie mineralnej by艂a na tym samym poziomie i wynosi艂a odpowiednio 33% i 32,2%. Przez pierwsze dwa tygodnie uprawy pomidora og贸lna koncentracja sk艂adnik贸w pokarmowych by艂a wy偶sza  w wodach drenarskich pochodz膮cych z pod艂o偶a organicznego, natomiast w dalszym okresie uprawy  nieznacznie ni偶sza, w por贸wnaniu z we艂n膮 mineraln膮. 艢rednie EC odciek贸w z mat we艂ny mineralnej wynosi艂o 5,3 mS.cm1, natomiast z pod艂o偶a organicznego 4,9 mS.cm-1. Zawarto艣膰 azotu azotanowego i fosforu w strefie korzeniowej jak i odciekach z pod艂o偶a biodegradowalnego by艂a ni偶sza w por贸wnaniu z we艂n膮 mineraln膮. Ni偶sza zawarto艣膰 fosforu zwi膮zana by艂a z odczynem pod艂o偶a organicznego, kt贸ry przez ca艂y okres uprawy by艂 wy偶szy, 艣rednio o 1,5 jednostki warto艣ci pH w por贸wnaniu do we艂ny mineralnej. Wyniki analiz chemicznych w贸d gruntowych zalegaj膮cych pod obiektami, w kt贸rych prowadzone by艂y badania wskazywa艂y  na przenikanie do tych w贸d sk艂adnik贸w mineralnych wyst臋puj膮cych w wodach drenarskich. Wy偶szy plon handlowy owoc贸w pomidora uzyskano w uprawie na we艂nie mineralnej (43,7 kg.m-2), natomiast ni偶szy na pod艂o偶u biodegradowalnym (37,3 kg .m-2). Gorsze plonowanie pomidora na pod艂o偶u organicznym spowodowane by艂o  stopniowym pogarszaniem si臋 jego w艂a艣ciwo艣ci fizycznych w trakcie uprawy.

 

 Wyniki uzyskane w roku 2015

W roku 2015 przeprowadzono do艣wiadczenie demonstracyjne z upraw膮 pomidora na pod艂o偶ach biodegradowalnych. Uprawa pomidora prowadzona by艂a w warunkach szklarniowych w cyklu przed艂u偶onym . Biodegradowalne pod艂o偶e organiczne – Biopot opracowane w Instytucie Ogrodnictwa, b臋d膮ce mieszanin膮  we艂ny owczej, odpad贸w bawe艂ny, trocin sosnowych, s艂omy konopi oleistych oraz rozdrobnionego w臋gla brunatnego – frakcji 2-10 mm por贸wnywano do standardowego pod艂o偶a powszechnie stosowanego w tego typu uprawach jakim jest we艂na mineralna. Dodatek do pod艂o偶a o strukturze w艂贸knistej w臋gla brunatnego wp艂yn膮艂 korzystnie na w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne tego pod艂o偶a. S艂abo kwa艣ny  odczyn w臋gla brunatnego utrzymywa艂 pH  w strefie korzeniowej ro艣lin uprawianych w matach Biopot na tym samym poziomie jak w we艂nie mineralnej (艣rednio pH wynosi艂o 6,4). W臋giel brunatny  ograniczy艂 r贸wnie偶 biologiczn膮 sorpcje azotu, kt贸r膮 obserwowano w poprzednich latach bada艅 w pod艂o偶u Biopot bez dodatku w臋gla brunatnego. 艢rednia zawarto艣膰 N-NO3 w roztworze nawozowym pobieranym z organicznego pod艂o偶a biodegradaowalnego wynosi艂a 344 mg.dm-3 , natomiast w roztworze pobieranym z we艂ny mineralnej 399 mg.dm-3. Podobne r贸偶nice w zawarto艣ci N-NO3 stwierdzono w wodach drenarskich pochodz膮cych z uprawy pomidora na badanych pod艂o偶ach. R贸wnie偶 koncentracja pozosta艂ych sk艂adnik贸w mineralnych w wodach drenarskich by艂a ma艂o zr贸偶nicowana (艣rednio EC dla przelew贸w z we艂ny mineralnej 5,3, natomiast dla pod艂o偶a Biopot 5,2) . Na obydwu badanych pod艂o偶ach uzyskano wysoki zbli偶ony do siebie plon pomidor贸w odmiany Altadena F1(plon og贸lny na we艂nie mineralnej wynosi艂 55 kg.m-2, natomiast na pod艂o偶u Biopot 53,55 kg.m-2). Stwierdzono dobr膮 jako艣膰 owoc贸w, w艂a艣ciwe dorastanie, wype艂nienie , wybarwienie oraz walory smakowe. Zmodyfikowane pod艂o偶e Biopot okaza艂o si臋 dobrym pod艂o偶em i powinno znale藕膰 zastosowanie w produkcji szklarniowej do upraw bezglebowych.

W do艣wiadczeniach polowych okre艣lano efektywno艣膰 granulowanych nawoz贸w organicznych wytworzonych na bazie biomasy ro艣lin bobowatych oraz nawozy organiczne wytworzone z odpad贸w organicznych i impregnowane kwasem azotowym oraz odciekami z bezglebowej uprawy pomidora szklarniowego. Badania przeprowadzono w uprawie selera korzeniowego. Najlepsze efekty uzyskano przy stosowaniu nawoz贸w granulowanych z ro艣lin bobowatych oraz z nawoz贸w impregnowanych kwasem azotowym. Najni偶sze plony selera uzyskano stosuj膮c nawozy impregnowane odciekami z uprawy bezglebowej pomidora. W uprawie papryki i pora por贸wnywano wp艂yw nawo偶enia organicznego i 艣ci贸艂kowania na plon badanych ro艣lin. Najwy偶szy plon papryki odmiany ‘Roberta’ uzyskano przy 艣ci贸艂kowaniu 艣wie偶膮 mas膮 koniczyny oraz zastosowaniu nawozu organicznego wytworzonego z biomasy koniczyny w dawce 180 kg N/ha. W uprawie pora najwy偶szy plon uzyskano w kombinacji z zastosowaniem 艣ci贸艂ki z koniczyny.

 

 

 

 

 

 © Copyright 2012 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrze偶one