RAPORTY
Poster prezentowany w Gent, Belgia na konferencji Nutrihort.
Poster prezentowany na konferencji Nutrihort w Gent, Belgia.
Poster przedstawiony na konferencji Nutrihort w Gandawie, Belgia.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odpady organiczne  - problemy i sposoby zagospodarowania", Falenty 20-21 wrzesień 2012
Poster prezentowany na Targach Innovatex 2013.

Poster zaprezentowany w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th ISHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" (BSVP) w dniach 28 września do 2 października.

Poster zaprezentowany w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th ISHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" (BSVP) w dniach 28 września do 2 października.

Prezentacja do wykładu wygłoszonego w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th I SHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" w dniach 28.09-2.10.2014.

Certyfikaty uzyskane w 2014 roku. Potwierdzenie przydatności nawozów dla produkcji ekologicznej.
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
pVwvc3Is
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
${9999652+10000192}
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
1
555
'"
555
1
555
1
555
1
555