RAPORTY
Poster prezentowany w Gent, Belgia na konferencji Nutrihort.
Poster prezentowany na konferencji Nutrihort w Gent, Belgia.
Poster przedstawiony na konferencji Nutrihort w Gandawie, Belgia.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odpady organiczne  - problemy i sposoby zagospodarowania", Falenty 20-21 wrzesień 2012
Poster prezentowany na Targach Innovatex 2013.

Poster zaprezentowany w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th ISHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" (BSVP) w dniach 28 września do 2 października.

Poster zaprezentowany w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th ISHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" (BSVP) w dniach 28 września do 2 października.

Prezentacja do wykładu wygłoszonego w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th I SHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" w dniach 28.09-2.10.2014.

Certyfikaty uzyskane w 2014 roku. Potwierdzenie przydatności nawozów dla produkcji ekologicznej.
PUBLIKACJE

Prezentacja do wykładu wygłoszonego w Zagrzebiu na sympozjum „The 6th I SHS Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes" w dniach 28.09-2.10.2014.

Pelletized plant-based fertilizers Ekofert K (red clover) and Ekofert L (lucerne) was compared to non-fertilized control and mineral N-fertilization (100 kg N ha-1) in sustainable onion cultivation (2012–2013). The organic fertilizers at pre-plant rates equivalent to 120, 180 and 240 kg N ha-1 were applied on a field fertilized with compost (25 t ha-1). The fertilizers Ekofert K and L significantly increased onion production as compared to the basic fertilization with compost alone. The increase in yield was favorably correlated with the applied fertilizer rates. The lowest rate of organic fertilizers ensured a yield at the level of mineral fertilization at the rate of 100 kg N ha-1 as single application. The higher rates of Ekofert K and L (180, 240 kg N ha-1) resulted in a marketable yield increase relative to single mineral fertilization. The use of organic as well as mineral fertilization increased nitrogen and chlorophyll contents in onion leaves, compared to the non-fertilized control treatment. The increase was positively correlated with fertilizer rates. The N-NO3 content in onion bulbs was in general not influenced by the application of organic fertilizers, compared to non-fertilized control treatment. Nitrogen content in the top soil (0–30 cm) was the highest after 5 weeks from incorporation of the fertilizers and diminished in following 4 weeks on average by 46% due to plant development and intensive nutrient uptake. After onion harvest, continued mineralization of soil organic matter and lack of uptake by plants increased average nitrogen content nearly to the level at stage of early plant growth. The N-NO3 content in soil increased with rates of the Ekofert fertilizers. In subsoil horizon (30–60 cm), the N-NO3 content was 2.5 times lower than in topsoil and significant only for the highest rate of the fertilizers.


© Copyright 2012 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone