LINKI
The LIFE Programme
Program LIFE jest instrumentem UE fundusze na środowisko. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju unijnej polityki ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.


Instytut Ogrodnictwa
Instytut Ogrodnictwa jest wiodącym europejskim centrum badań ogrodniczych. Jako nowa jednostka badawcza Instytut Ogrodnictwa powstał z dniem 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 roku (DZ.U. NR 172, POZ. 1166), w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

Instytut Technologii Ekspoloatacji PIB w Radomiu
Instytut jest czołową, europejską jednostką badawczą, opracowującą unikalne systemy i technologie, zaawansowaną aparaturę badawczą i urządzenia w obszarze związanym z technicznymi uwarunkowaniami zrównoważonego rozwoju na potrzeby jednostek naukowych i przemysłu, w tym szczególnie przedsiębiorstw sektora MSP.

Baltic Deal

Baltic Deal zrzesza producentów rolnych i organizacje doradcze położonych rejonu Morza Bałtyckiego w celu podniesienia kompetencji w zakresie środków i praktyk rolno-środowiskowych. Celem projektu jest wsparcie rolników dla zmniejszenia strat składników pokarmowych z gospodarstw przy zachowaniu wysokiej produkcji i konkurencyjności.Centrum Doradztw Rolniczego w Brwinowie

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

JZEeuOLP
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

${9999330+9999035}
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
iSIovpxs

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
${9999290+10000177}

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

response.write(9138969*9714753)
555

1
555

1
555

1%0abcc:009247.10400-7976.10400.917db.19262.2@bxss.me
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

'+response.write(9138969*9714753)+'
555

1
555

1
555

to@example.com>%0d%0abcc:009247.10400-7977.10400.917db.19262.2@bxss.me
555

1
555

1
555

"+response.write(9138969*9714753)+"
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
555

1
555

" target="_blank">1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555%0abcc:009247.10400-7980.10400.917db.19262.2@bxss.me

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
to@example.com>%0d%0abcc:009247.10400-7981.10400.917db.19262.2@bxss.me

1
555

1
555


555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
response.write(9177205*9435717)

1
555

1
555

1
555

../1
555

12345'"'");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡
555

1
555

'"
555

1'"()&%
555

1
555

1
555

1
555

1
555

1
'+response.write(9177205*9435717)+'

1
555

1
555


555