LINKI
The LIFE Programme
Program LIFE jest instrumentem UE fundusze na środowisko. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju unijnej polityki ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.


Instytut Ogrodnictwa
Instytut Ogrodnictwa jest wiodącym europejskim centrum badań ogrodniczych. Jako nowa jednostka badawcza Instytut Ogrodnictwa powstał z dniem 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 roku (DZ.U. NR 172, POZ. 1166), w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

Instytut Technologii Ekspoloatacji PIB w Radomiu
Instytut jest czołową, europejską jednostką badawczą, opracowującą unikalne systemy i technologie, zaawansowaną aparaturę badawczą i urządzenia w obszarze związanym z technicznymi uwarunkowaniami zrównoważonego rozwoju na potrzeby jednostek naukowych i przemysłu, w tym szczególnie przedsiębiorstw sektora MSP.

Baltic Deal

Baltic Deal zrzesza producentów rolnych i organizacje doradcze położonych rejonu Morza Bałtyckiego w celu podniesienia kompetencji w zakresie środków i praktyk rolno-środowiskowych. Celem projektu jest wsparcie rolników dla zmniejszenia strat składników pokarmowych z gospodarstw przy zachowaniu wysokiej produkcji i konkurencyjności.Centrum Doradztw Rolniczego w Brwinowie© Copyright 2012 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone