BIOREWIT

Tytuł projektu i akronim: Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego "Biorewit"

Nadmierna intensyfikacja rolnictwa, związana głównie ze stosowaniem nawozów mineralnych i syntetycznych środków ochrony roślin, doprowadziła w wielu rejonach do degradacji gleb w wyniku niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych powodujących obniżenie lub zniszczenie aktywności biologicznej gleby, a przez to zmniejszenie jej produktywności. Intensyfikacja rolnictwa powoduje w skali globalnej stałe zmniejszanie żyzności gleb. Szacuje się że, żyzność spada o 2,5% rocznie, a przy rolniczym wykorzystaniu następuje to tysiąc razy szybciej niż w sposób naturalny. Intensywna produkcja szklarniowa, tak w Polsce jak i w całej Europie, jest zazwyczaj skoncentrowana na małych powierzchniach, co stwarza duże ryzyko zanieczyszczenia gleb, wód gruntowych i jest niebezpieczne dla naturalnego środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W uprawach szklarniowych powszechnie stosowane są bezglebowe metody uprawy, gdzie podstawowym podłożem jest wełna mineralna. Jest to podłoże nie ulegające naturalnej biodegradacji, co stwarza również problem z jego utylizacją i nieprzyjazne dla naturalnego środowiska. Dla przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi rolnictwa na środowisko opracowano projekt BIOREWIT, realizowany w Pracowni Uprawy Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Zakładzie Technik Włókienniczych Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Łodzi, w ramach programu LIFE10 ENV/PL/661. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce i termin realizacji

Beneficjenci

Koszt projektu

Skierniewice
1.01.2012 - 31.12.2014

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice – beneficjent koordynujący

Instytut Technologii Eksploatacji –PIB Radom - współbeneficjent

1853195 Euro
Finansowanie EU - 50%
Finansowanie NFOŚ iGW -45%
© Copyright 2012 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone